Vilkår og betingelser for Kolliter.dk -portalen


gældende fra den 01.09.2022
version 1.0
        
1.    Indledende bestemmelser og definition af begreber
1.1.    Operatør
1.1.1    Operatør er For Packet s.r.o. 
1.1.2    Kontaktoplysninger for Operatør
 a)    adresse for levering: Bankovní 1826/6, Ostrava 702 00, Czech Republic
 b)    e-mailadresse: info@kolliter.cz


1.2.    Kolliter.dk -portal
1.2.1    Kolliter.dk-portalen er en salgsportal, der giver Sælgere mulighed for at indgå Købsaftaler med Købere. Operatøren sælger således ikke Varer, men giver de enkelte Sælgere mulighed for at vise deres Varer på Portalen og sørger teknisk set for oprettelsen af Købsaftaler mellem Køberen og den pågældende Sælger, hvis Varer Køberen har lagt i den virtuelle indkøbskurv. 
1.2.2    Ud over at formidle muligheden for at indgå Købsaftalen sikrer Operatøren også betalingen af købsprisen og sikrer enhver anden kommunikation med Sælgerne, der er nødvendig for indgåelsen af Købsaftalen mellem Køber og Sælger. 


1.3.    Definition af begreber
1.3.1    Kontaktoplysninger for Sælger – Sælgerens firmanavn, adresse, herunder e-mail-adresse og alle andre kontaktoplysninger;
1.3.2    Købsaftale – købsaftale indgået i elektronisk form via Portalen mellem Sælger og Køber;
1.3.3    Køber – fysisk person (menneske), fysisk person (erhvervsdrivende) eller juridisk person, der har indgået Købsaftalen;
1.3.4    Køber - forbruger – fysisk person, som ikke handler som led i sin erhvervsvirksomhed, når Købsaftalen indgås; 
1.3.5    Vilkår og betingelser – disse Vilkår og betingelser for Kolliter.dk -portalen;
1.3.6    Ordre – elektronisk bindende forslag til indgåelse af Købsaftalen, som oprettes ved at udfylde de nødvendige data i bestillingsformularen (f.eks. type af Varer, mængde, leveringsadresse) og sende det til Sælgeren via Portalen;
1.3.7    Portal – Kolliter.dk -portal, hvor Sælgere offentliggør tilbud på deres Varer, og som giver Sælgere mulighed for at indgå Købsaftaler med Købere;
1.3.8    Operatør, hhv. Portaloperatør – Portalens operatør, jf. artikel 1.1.;
1.3.9    Registrering – udfylde registreringsformularen i Ordren og klikke på feltet „opret brugerkonto“;
1.3.10    Brugerkonto – en brugergrænseflade beregnet til Køberen, beskyttet af et brugernavn og en adgangskode, hvorigennem Køberen bl.a. kan få adgang til sine personoplysninger, foretage deres ændringer og rettelser, tilmelde/afmelde sig nyhedsbreve og få adgang til sin ordrehistorik, herunder funktionen til forududfyldelse af ordreformularen ved gentagne ordrer;
1.3.11    Varer – løsøregenstande, der sælges på grundlag af Købsaftaler, der indgås via Portalen.


1.4.    Mulighed for at arkivere Vilkår og betingelser
1.4.1    Vilkår og betingelser er tilgængelige på Portalens websted Kolliter.dk. 
1.4.2    Køber kan udskrive eller gemme Vilkårene og betingelserne ved hjælp af de relevante funktioner i internetbrowseren. 
1.4.3    De indgåede Købsaftaler arkiveres af Sælgeren i elektronisk form og er ikke tilgængelige.
1.4.4    Køberen kan arkivere oplysningerne om sine Ordrer især ved at arkivere bekræftelsen på modtagelse af Ordren, som sendes til ham pr. e-mail til den e-mailadresse, som Køberen har angivet i Ordren. Denne bekræftelse indeholder en opsummering af alle de oplysninger, som Køberen har angivet i ordren, navnlig varens betegnelse, købsprisen inklusive moms, transportomkostningerne og eventuelle andre oplysninger og betingelser.


2.    Tilbud på Varer, Ordre, indgåelse af Købsaftalen


2.1.    Tilbud på Varer, Sælgers kontaktoplysninger
2.1.1    Sælgerne udstiller deres Varer til salg via Portalens websted. De Varer, der vises via Portalens websted, er dog ikke et retligt bindende tilbud. Det er kun en opfordring til Køberne om at sende et bindende forslag til indgåelse af Købsaftalen. 
2.1.2    Når man klikker på Varer, der vises på Portalen, ser man en beskrivelse af Varerne, den nøjagtige pris inklusive moms og eventuelle andre skatter og afgifter, der skal betales af Køberen, og normalt også billeder af Varerne. Købsprisen for Varerne er gældende på det tidspunkt, hvor de vises til Køber, hhv. på det tidspunkt, hvor Ordren sendes i henhold til artikel 2.2.4 i disse Vilkår og betingelser. Købsprisen for Varerne i henhold til Ordren forbliver gyldig, selv om Købsprisen for Varerne ændres, efter at Ordren er afgivet. Denne bestemmelse begrænser ikke Sælgerens mulighed for at indgå Købsaftalen på individuelt aftalte vilkår.


2.2.    Ordre på Varer via Portalen
2.2.1    Hvis Køberen er interesseret i de tilbudte Varer, lægger han dem i den virtuelle indkøbskurv ved at klikke på den relevante knap.
2.2.2    Køber har ret til at lægge flere Varer, der tilbydes af forskellige Sælgere, i indkøbskurven. I dette tilfælde antages det, at Køberen har til hensigt at indgå Købsaftaler med flere Sælgere. 
2.2.3    Før afsendelse af Ordren vises altid til Køberen alle Varer, der er lagt i indkøbskurven, prisen på Varerne, mængden af de enkelte Varer (stykker), summen af prisen på alle Varer, der er lagt i indkøbskurven, og forsendelsesomkostninger for de bestilte Varer; priserne på Varerne vises som priser inklusive moms og eventuelle skatter og afgifter.
2.2.4    Afsendelse af en Ordre ved at klikke på "køb"-knappen betragtes som et forslag fra Køber om at indgå en Købsaftale. Operatøren sender automatisk Køberens forslag til den/de relevante Sælger/Sælgere. 


2.3.    Ordrebekræftelse og oprettelse af Købsaftale
2.3.1    Portalens automatiske system bekræfter modtagelse af Ordren pr. e-mail, der sendes fra Operatørens server. Bekræftelse af modtagelse af Ordren indeholder bl.a. alle de data vedrørende de købte Varer, som er anført i artikel  2.2.3 i Vilkårene og betingelserne, og indeholder også ordlyden i disse Vilkår og betingelser, som er gældende på datoen for indgåelse af Købsaftalen, i pdf-format eller et andet lignende format.
2.3.2    Den automatiserede bekræftelse af modtagelse af Ordren i henhold til artikel 2.3.1 er ikke en accept af Købers forslag om at indgå Købsaftalen. Købsaftalen er først indgået på det tidspunkt, hvor Køberen modtager en bindende accept af Ordren fra Portalen på den e-mailadresse, som Køberen har sendt, og som bekræfter, at Sælgeren har accepteret Købers forslag til indgåelse af Købsaftalen. Portalen forbeholder sig ret til at afvise en Ordre, bl.a. på grund af manglende tilgængelighed af Varer eller i tilfælde af en mistænkelig Ordre (f.eks. usædvanlig stor mængde af bestilte varer). Hvis Køber har angivet forkerte kontaktoplysninger, som medfører, at Ordrebekræftelsen ikke kan sendes, er Portalen berettiget til at annullere Ordren. 
2.3.3    Køber bærer omkostninger ved brug af kommunikationsmidler med henblik på indgåelse af Købsaftalen, idet han erkender, at størrelsen af disse omkostninger kan afhænge af betingelserne for den internet-eller telefonforbindelse, som Køber anvender til at kommunikere med Portalen og indgå Købsaftalen. 


2.4.    Rettigheder og forpligtelser i henhold til Købsaftalen, betalingsbetingelser
2.4.1    Sælger er forpligtet til at levere de bestilte Varer til Køber til den aftalte pris, og Køber er forpligtet til at betale købsprisen via Operatørens konto. 
2.4.2    Køber har ret til at vælge følgende metoder til betaling af købsprisen for Varerne: forudbetaling ved bankoverførsel, betaling med kort, betaling med Apple Pay eller Google Pay. Flere oplysninger om Sælgers tilbud om metoder til betaling af købsprisen findes på Portalens websted: Kolliter.dk. Sælgere kan tilbyde andre betalingsmetoder end dem, der er angivet i disse Vilkår og betingelser.


2.5.    Leveringsmetode og transportomkostninger
2.5.1    Køber er klar over, at hvis Varerne bestilles fra forskellige Sælgere (se artikel 2.2.2), vil Varerne blive leveret til Køber af hver enkelt Sælger separat via befragtere.
2.5.2    Køber skal betale for forsendelsesomkostninger afhængigt af den leveringsmetode for Varerne, som Køber har valgt, med det beløb, der skal angives i oversigten over Ordren i henhold til artikel 2.2.3. Det betyder, at Køberen altid informeres om forsendelsesomkostningerne før indgåelsen af Købsaftalen (før den bindende afsendelse af Ordren).


2.6.    Leveringsdato og -sted
2.6.1    Køber er klar over, at Varerne sendes fra lagre i Kina eller andre asiatiske lande, og at transporten af Varerne normalt tager mellem 2 og 10 dage.
2.6.2    Medmindre andet er anført for hver enkelt Vare, skal Sælgeren aflevere Varerne på lager til transport senest inden for 5 arbejdsdage fra datoen for indgåelse af Købsaftalen. 
2.6.3    På Portalen indeholder de viste Varer altid oplysninger om, hvorvidt de er på lager hos Sælgeren eller ej. Hvis Sælgeren ikke har Varerne på lager, vil de blive overdraget til forsendelse på det tidligst mulige tidspunkt. 
2.6.4    Køber bestemmer i Ordren, hvordan og hvorhen Varerne skal leveres. Sælgeren opfylder forpligtelsen til at levere Varerne ved at sende dem til den adresse, som Køberen har angivet i Ordren. 


2.7.    Overdragelse af risiko for skade på Varer
2.7.1    Risiko for beskadigelse af Varer overgår til Køber på det tidspunkt, hvor den pågældende Sælger overdrager Varerne til befragteren med henblik på transport af Varerne til det sted, der er angivet i Købsaftalen. 


2.8.    Anvendelse af Vilkår og betingelser på erhvervsdrivende
2.8.1    Hvis Køberen er en erhvervsdrivende eller en offentligretlig juridisk person, finder den relevante lovgivning anvendelse. Hverken bestemmelser om forpligtelser i forbindelse med aftaler indgået med forbrugere eller bestemmelser om salg af varer i en forretning, der regulerer forbrugernes stilling, finder anvendelse på forholdet mellem Sælger og Køber - en erhvervsdrivende eller en offentligretlig juridisk person.
2.8.2    Medmindre det yderligere er specificeret i disse Vilkår og betingelser, at en bestemt artikel eller gruppe af artikler i Vilkårene og betingelserne kun gælder for Køber – en forbruger eller omvendt for Køber – en erhvervsdrivende, gælder disse Vilkår og betingelser for alle Købsaftaler, uanset om Køber er en forbruger eller en erhvervsdrivende. 


2.9.    Beskyttelse af personoplysninger
2.9.1    Oplysninger om behandlingen af købernes personoplysninger findes i et særskilt dokument „Oplysninger om behandlingen af personoplysninger“. 


3.    Fortrydelse af Købsaftalen


3.1.    Køberens – forbrugerens fortrydelse af Købsaftalen (artikel 4.1 gælder ikke for Køber – en erhvervsdrivende)
3.1.1    Køberen – forbrugeren har ret til at fortryde købsaftalen uden begrundelse og uden bøde inden for 14 dage
a)    efter, at Køberen eller den af ham angivne tredjemand (dog ikke befragteren) har modtaget Varerne, eller
b)    efter modtagelse af den sidste levering af Varer af Køberen eller den af ham angivne tredjemand (dog ikke befragteren) i tilfælde, hvor Køberen har bestilt forskellige Varer under én Ordre, men Sælgeren har leveret dem separat i to eller flere leverancer, eller
c)    efter, at Køberen eller den af ham angivne tredjemand (dog ikke befragteren) har modtaget den sidste parti eller den sidste del af Varen, hvis Sælgeren leverer Varer, der består af flere partier eller dele.
3.1.2    I tilfælde af fortrydelse er Køber forpligtet til at returnere Varerne med alt tilbehør og alle dokumenter, der blev leveret sammen med Varerne (købsbevis, vejledning, garantibevis), til Portaloperatørens adresse, der er angivet i artikel 1.1.2 a), eller til en anden adresse, der er aftalt på forhånd med Operatøren. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt at sende fortrydelsen inden udløbet af den pågældende frist.
3.1.3    Selv om Køber har indgået en Købsaftale med en bestemt Sælger, der er anført i Ordren, håndteres Købers fortrydelse af Købsaftalen i henhold til denne artikel af Portaloperatøren, som også refunderer købsprisen i tilfælde af begrundet og rettidig fortrydelse fra Købers side. Derfor skal Køberen altid sende sin fortrydelse af Købsaftalen til Operatøren og ikke til en bestemt sælger. 
3.1.4    Den anbefalede metode til fortrydelse af Købsaftalen i henhold til denne artikel 3.1 er en skriftlig fortrydelse, der sendes enten med almindelig post eller pr. e-mail til Operatørens adresse, der er angivet i artikel 1.1.2; formularen til fortrydelse af Købsaftalen i elektronisk form er vedlagt i slutningen af disse Vilkår og betingelser. I fortrydelsesformularen er Køberen forpligtet til at angive sit navn og efternavn, Ordrenummer og datoen for afsendelse af Ordren (købsdato).
3.1.5    Ud over andre grunde, der er fastsat i gældende lovgivning, er Køberen dog ikke berettiget til at træde tilbage fra Købsaftalen, 
a)    hvis de leverede Varer eller en integreret del heraf var en lyd- eller billedoptagelse, hhv. et computerprogram eller et andet ophavsretligt beskyttet værk, og Køberen har brudt den originale emballage;
b)    hvis genstanden for købet var Varer, der er blevet blandet uigenkaldeligt med andre varer efter leveringen;
c)    hvis genstanden for købet var Varer, der er ændret efter Købers ønske eller til hans person, samt Varer, der er udsat for hurtig forringelse, slitage eller forældelse;
d)    hvis Varerne er blevet leveret i en forseglet emballage, men Køberen har fjernet dem fra emballagen, og det af hygiejniske årsager ikke er muligt at returnere Varer.
3.1.6    Køber er ikke ansvarlig i forbindelse med fortrydelsen af Købsaftalen i henhold til artikel 3.1 for forringelse af Varernes værdi som følge af håndtering af Varerne på en måde, der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. I tilfælde af, at der inden forsendelsen af Varerne til Operatøren opstår skader, slitage (ud over det, der er nødvendigt for at gøre sig fortrolig med Varerne) eller delvist forbrug af Varerne, er Køber dog ansvarlig over for Operatøren, hhv. Sælgeren for den skade, der er forårsaget heraf, men ikke mere end op til Varernes pris. I et sådant tilfælde har Operatøren, hhv. Sælgeren ret til at modregne sit erstatningskrav i Købers krav på tilbagebetaling af Varernes pris. Skader på den originale emballage som følge af udpakning af Varerne betragtes ikke som skader på Varerne. Artikel 3.1.5 om manglende mulighed for at træde tilbage fra Købsaftalen forbliver dog uændret. 
3.1.7    Hvis Køberen udøver sin fortrydelsesret berettiget, er Portaloperatøren forpligtet til at refundere Køberens købspris, herunder de allerede betalte forsendelsesomkostninger for Varerne svarende til den billigste leveringsmetode for Varerne, der tilbydes via Portalen, inden for 14 dage fra modtagelse af fortrydelsen, nemlig
 a)    kontantløst ved at kreditere den konto, hvorfra Køberen har betalt købsprisen for Varerne, henholdsvis til en anden konto, som Køber oplyser Operatøren i forbindelse med fortrydelsen, eller
 b)    i form af en tilbagebetaling til kortet i tilfælde af betaling med kreditkort eller med en bankkonto.     
3.1.8    Uanset tidsfristen i denne artikel 3.1.7 er Portaloperatøren dog ikke forpligtet til at sende midlerne til Køber, før Køber leverer Varerne til den adresse, der er angivet i Ordren, eller før Køber beviser over for Portaloperatøren, at Varerne er blevet sendt til Operatøren.
3.1.9    Hvis Køberen trækker sig fra Købsaftalen i strid med artikel 3.1.5 i Vilkårene og betingelserne, hhv. hvis Køberen sender Varerne tilbage til Operatøren eller Sælgeren uden en gyldig fortrydelse af Købsaftalen, skal Operatøren underrette Køberen om, at gyldigheden af fortrydelsen ikke er blevet anerkendt, og sende Varerne tilbage på Købers regning, medmindre Varerne er ødelagt eller på anden måde ubrugelige, f.eks. hvis udløbsdatoen ville udløbe, før Varerne leveres til Køberen.
3.1.10     Hvis Sælgeren har givet Køberen en gave sammen med Varerne, indgås gavekontrakten mellem Sælgeren og Køberen på den resolutive betingelse, at hvis Køberen trækker sig tilbage fra Købsaftalen i henhold til denne artikel 3.1 i Vilkårene og betingelserne, ophører gavekontrakten vedrørende denne gave med at være gældende, og Køberen er forpligtet til at returnere gaven til Operatøren sammen med Varerne.
3.1.11     Klare oplysninger om retten til at fortryde Købsaftalen, herunder en standardfortrydelsesformular,  findes i bilaget til disse Vilkår og betingelser, som er vedlagt i slutningen af disse Vilkår og betingelser. 


3.2.    Købers – en erhvervsdrivendes fortrydelse af Købsaftalen
3.2.1    Køber – er erhvervsdrivende har ret til at fortryde Købsaftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Sælgers side, især hvis Sælgeren er forsinket med leveringen af Varerne i mere end 14 dage i forhold til den leveringsdato, der er angivet i Købsaftalen. 
3.2.2    Fortrydelse skal ske skriftligt, og i fortrydelsen skal Køberen angive ordrenummeret (anført i ordrebekræftelsen) samt købsdatoen. 
3.2.3    I tilfælde af en gyldig fortrydelse af Købsaftalen er Sælgeren forpligtet til at tilbagebetale købsprisen til Køberen, nemlig kontantløst til Købers konto, hvorfra købsprisen blev betalt.


4.    Varens kvalitet ved modtagelse, garanti for kvalitet og reklamationer


4.1.    Mangelfrie Varer og kvalitetskrav til Varer
4.1.1    Sælgeren er ansvarlig over for Køberen for, at Varerne er fri for mangler ved modtagelsen. Sælgeren er navnlig ansvarlig over for Køberen for, at der på det tidspunkt, hvor Køberen modtog Varerne:
 a)    Varerne har de egenskaber, som Sælgeren udtrykkeligt har angivet på Portalen (normalt i beskrivelsen af Varerne) og som er anført i Købsaftalen eller i Ordren, og, i mangel af en aftale, de egenskaber, som Sælgeren eller producenten af Varerne har beskrevet, eller som Køberen har forventet i betragtning af Varernes art og på grundlag af den reklame, som de har foretaget,
 b)    Varerne er egnet til det formål, som Sælgeren angiver på Portalen (normalt i beskrivelsen af Varerne), eller som et produkt af denne art normalt anvendes til,
 c)    Varerne er i passende mængde, mål eller vægt, og
 d)    at Varerne overholder kravene i lovgivningen.
4.1.2    Hvis Varen viser sig at være fejlbehæftet inden for seks måneder efter modtagelsen, anses produktet for at have været defekt allerede ved modtagelsen.


4.2.    Tidsfrist for udøvelse af rettigheder i forbindelse med mangler, kvalitetsgaranti for Køberen – forbrugeren
4.2.1    Køber er berettiget til at udøve sin ret til at gøre krav gældende for mangler ved forbrugsvarer inden for 24 (fireogtyve) måneder efter deres modtagelse. 
4.2.2    Hvis det i Købsaftalen eller i beskrivelsen af Varerne på Portalens websted er anført, at Varerne er omfattet af en kvalitetsgaranti, eller hvis Varerne er ledsaget af en garantierklæring (det såkaldte garantibevis), forpligter Sælgeren sig hermed til, at Varerne vil være egnet til brug til deres sædvanlige formål i et bestemt tidsrum, eller at de vil bevare deres sædvanlige egenskaber. Kvalitetsgarantien kan også gives for en enkelt del af Varerne. Garantiperioden løber fra Købers modtagelse af Varerne, og hvis Varerne sendes til Køber, løber garantiperioden fra Varernes ankomst til bestemmelsesstedet.
4.2.3    Hvis Købsaftalen og garantierklæringen i henhold til artikel 4.2.2 angiver forskellige garantiperioder, gælder den længste garantiperiode, medmindre en anden garantiperiode udtrykkeligt er aftalt mellem Sælger og Køber. Selv en aftale om en kortere garantiperiode ændrer dog ikke ved, at Køberen er berettiget til at udøve sin ret ret på grund af en mangel inden for fristen i henhold til artikel  4.2.1, mens afkortningen af denne periode er uden virkning (der tages ikke hensyn til den). 
4.2.4    Det har samme virkning som en udtrykkelig erklæring om kvalitetsgaranti i henhold til artikel 4.2.2, at de solgte Varer, deres emballage, den vejledning, der ledsager Varerne, eller reklamen angiver den periode, i hvilken Varerne må anvendes i overensstemmelse med andre retsforskrifter. 
4.2.5    Bestemmelserne i punkt 4.2.1 – 4.2.4 finder ikke anvendelse, kvalitetsgarantien gælder ikke og hverken Sælgeren, producenten eller distributøren er ansvarlige 
 a)    i forbindelse med Varer, der sælges til en lavere pris på grund af mangler, for hvilke den lavere pris på Varerne var aftalt,
 b)    i tilfælde af slitage på Varerne som følge af normal brug,
 c)    i tilfælde af en defekt forårsaget af ukorrekt brug af Varerne, hvis det har medført skade på Varerne,
 d)    i tilfælde af brugte Varer for mangler svarende til den grad af brug eller slitage, som Varerne havde, da Køberen overtog dem, 
 e)    for mangler, der skyldes manglende overholdelse af de anvisninger, som producenten eller distributøren har givet i dokumentationen for Varer.
4.2.6    Andre udelukkelser eller begrænsninger af garantien er mulige, hvis producenten eller distributøren af Varerne angiver dem i deres garantibetingelser, men kun hvis de ikke er i strid med tjekkisk lovgivning. 


4.3.    Rettigheder i forbindelse med mangelfuld opfyldelse og kvalitetsgaranti for Købere – erhvervsdrivende
4.3.1    Købers – en erhvervsdrivendes rettigheder ved mangelfuld opfyldelse er reguleret af den relevante lovgivning.


4.4.    Reklamationer
4.4.1    Selv om Portalens Operatør ikke er Sælgeren, vil den behandle eventuelle reklamationer, sikre kommunikation med Sælgeren og refundere købsprisen, hvis det er relevant. Køber er derfor forpligtet til at reklamere (anmelde) mangler ved Varerne ved at sende en skriftlig reklamation med almindelig post eller via e-mail til den kontaktadresse for Operatøren, der er angivet i artikel 1.1.2 (ikke til Sælgerens adresse). 
4.4.2    Køber beskriver manglen i reklamationen, herunder hvordan manglen viser sig. Hvis det er muligt, skal Køberen vedlægge et foto af de defekte Varer og det sted, hvor manglen viste sig.
4.4.3    Operatøren er forpligtet til at behandle reklamationen fra Køberen - forbrugeren inden for 30 dage fra datoen for reklamationen, idet der tages hensyn til fristen for Køberens afsendelse af Varerne.  I begrundede tilfælde er Operatøren berettiget til at kræve, at Køber forhandler en længere periode. Denne frist gælder også for reklamationskrav, der fremsættes af Køberen – en erhvervsdrivende, medmindre andet er aftalt i Sælgers garantibetingelser. Operatøren informerer Køberen om resultatet af reklamation skriftligt, og i tilfælde af reklamationer pr. e-mail informerer Operatøren Køberen også  pr. e-mail.


4.5.    Køberens – forbrugerens krav på grund af mangler ved Varerne
4.5.1    De krav, der er nævnt i denne artikel 4.5, gælder kun for Købere – forbrugere.
4.5.2    Som mangel ved Varer anses levering af Varerne, der ikke har nogen af de krævede egenskaber, der er anført i artikel 4.1.1.
4.5.3    Medmindre det er urimeligt på grund af manglens art, kan Køberen kræve levering af nye Varer uden mangler, men hvis manglen kun vedrører en del af Varerne, kan Køberen kun kræve udskiftning af denne del. Hvis Operatøren accepterer, at de Varer, som Køber hævder, er defekte, skal Operatøren refundere det fulde beløb, som Køber har betalt, herunder eventuelle forsendelsesomkostninger.
4.5.4    Hvis der er en sådan mangel ved Varerne, at udskiftning med nye Varer ville være uforholdsmæssig på grund af manglens art (især hvis manglen kan fjernes uden unødig forsinkelse), er Køber kun berettiget til gratis fjernelse af manglen, som Operatøren aftaler med Køber i overensstemmelse med artikel 4.4.3.        
4.5.5    Hvis Køberen ikke hæver Købsaftalen eller ikke gør brug af retten til levering af nye Varer uden mangler eller til udskiftning af en del af Varerne (artikel 4.5.3) eller til gratis reparation af Varerne  (artikel 4.5.4), kan Køberen kræve en rimelig rabat. Køberen har også ret til et rimeligt nedslag, hvis Sælgeren ikke er i stand til at levere nye Varer uden mangler, udskifte en del af Varerne eller reparere Varerne, samt hvis Sælgeren ikke afhjælper manglen inden for en rimelig tid, eller hvis det ville volde Køberen betydelige vanskeligheder at afhjælpe manglen.
4.5.6    Køber er ikke berettiget til retten til mangelfuld opfyldelse, hvis han vidste, inden han overtog Varerne, at de havde en mangel (f.eks. hvis det udtrykkeligt og tydeligt var angivet i beskrivelsen af Varerne i Købsaftalen, hhv. også på Portalen), eller hvis Køber selv har forårsaget manglen.


5.    Afsluttende bestemmelser


5.1.    Gældende lovgivning
5.1.1    Disse Vilkår og betingelser og det juridiske forhold, der følger af Købsaftalen eller ethvert andet juridisk forhold, der opstår i forbindelse med brugen af Portaltjenesterne, er underlagt XXXXXX lovgivning. Samtidig er anvendelsen af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb udtrykkeligt udelukket. Hvis Købsaftalen indgås af en Køber – forbruger, der har bopæl i et andet land på tidspunktet for Købsaftalens indgåelse, gælder den gældende lovgivning i det pågældende land. 
5.1.2    Hvis Køber har indgået Købsaftalen som en erhvervsdrivende eller en offentligretlig juridisk person, skal eventuelle retstvister i forbindelse med Købsaftalen afgøres af en kompetent domstol i Tjekkiet, hvis lokale jurisdiktion fastlægges i henhold til Operatørens hjemsted.
5.1.3    I tilfælde af at en bestemmelse i disse Vilkår og betingelser er ugyldig eller uvirksom af en hvilken som helst grund, medfører dette ikke, at de øvrige dele af Vilkårene og betingelserne eller af Købsaftalen er ugyldige eller uvirksomme.
5.2.    Udenretslig bilæggelse af tvister
5.2.1    I tilfælde af en tvist mellem Køber - forbruger og Sælger eller Operatør i forbindelse med Købsaftalen har Køber ret til at indsende et forslag til udenretslig tvistbilæggelse via Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er tilgængelige på webstedet: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Indgivelse af forslaget og den efterfølgende deltagelse i den udenretslige tvistbilæggelse er gratis for Køberen, mens eventuelle omkostninger i forbindelse med den udenretslige tvistbilæggelse afholdes af hver part for sig. Køberens valg af udenretslig tvistbilæggelse er frivilligt. 
5.2.2    Købere med bopæl i en anden EU-medlemsstat, Norge eller Island har ret til at indbringe deres tvist med Sælgeren til udenretslig tvistbilæggelse gennem Det Europæiske Forbrugercenter i det land, hvor de har bopæl; en liste over de relevante forbrugercentre findes på Europa-Kommissionens websted: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en 


Bilag – Oplysninger om udøvelse af fortrydelsesretten fra Købsaftalen (for Købere - forbrugere) 
i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder

Standardvejledning om forbrugerens ret til at fortryde den købsaftale, på grundlag af hvilken varerne blev leveret til dig i henhold til din ordre på Kolliter.dk -portalen


1.1 „Inden for 14 dage har du ret til at fortryde købsaftale uden angivelse af årsag“ (14-dages fristen begynder at løbe afhængigt af datoen for modtagelsen af varerne i overensstemmelse med reglerne i punkt 1.2 nedenfor). „I visse tilfælde  har du dog ikke ret til at fortryde købsaftalen uden at angive en grund - disse tilfælde er anført i lovgivningen og i artikel  3.1. i Vilkår og betingelser for Kolliter.dk -portalen.“ 
1.2 „Du har ret til at fortryde aftale inden for 14 dage fra dagen efter den dag, 
a) hvor du eller en af dig angivet tredjemand (dog ikke befragteren) modtager varer, eller
b) hvor du eller en af dig angivet tredjemand (dog ikke befragteren) modtager den sidste varelevering (i tilfælde af en købsaftale, der vedrører forskellige varer, som du har bestilt under én ordre, og som leveres separat - i to eller flere separate leverancer), eller
c) hvor du eller en af dig angivet tredjemand (dog ikke befragteren) modtager det sidste parti eller den sidste del af varer.“ (når det drejer sig om købsaftalen om levering af en vare, der består af flere partier eller dele).

1.3 „For at udøve din fortrydelsesret skal du informere Portalens Operatør om din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale: virksomhed Forpacket s.r.o., CVR-nr 17347947, med hjemsted Bankovní 1826/6, Ostrava 702 00, Czech Republic, i form af en utvetydig erklæring, der sendes med almindelig post til adressen: Bankovní 1826/6, Ostrava 702 00, Czech Republic, eller pr. e-mail til Operatørens elektroniske adresse: info@kolliter.dk.
Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular, men du er ikke forpligtet til at gøre det.“

1.4 „For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt at sende en meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten fra købsaftalen inden udløbet af den pågældende frist.“

2. Konsekvenser af fortrydelse
2.1 „Hvis du fortryder købsaftalen, refunderer vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor vi er blevet informeret om din beslutning om at fortryde aftalen (bortset fra ekstra omkostninger, der opstår som følge af din valgte leveringsmetode, som er forskellig fra den mindst bekostelige standardlevering, som vi tilbyder). Vi foretager tilbagebetaling under anvendelse af det samme betalingsmiddel, som du har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret noget andet. Under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig yderligere omkostninger.“

„Vi kan vente med at refundere din betaling, indtil vi modtager de returnerede varer, eller indtil du kan bevise, at du har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der kommer først.“

2.2 Hvis du allerede har modtaget varerne i henhold til købsaftalen, kan du her finde oplysninger om, hvordan du returnerer dem i forbindelse med fortrydelse af købsaftalen:
a) Overtagelse af varer
„Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse, senest 14 dage fra den dato, hvor du meddeler os, at du fortryder købsaftalen, eller aflevere dem til den relevante sælgers adresse, som fremgår af Ordren. Fristen anses for at være overholdt, hvis du sender varerne tilbage til os inden udløbet af de 14 dage.“

b) Udgifter i forbindelse med returnering af varer
„Du afholder direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.“

c) Ansvar for værdiforringelse af returnerede varer
„Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.“


3. „Yderligere oplysninger om fortrydelse af købsaftalen, på grundlag af hvilken du har fået tilsendt varerne i henhold til din bestilling, findes i artikel 3 i Vilkår og betingelser for Kolliter.dk -portalen. Disse bestemmelser i Vilkår og betingelser for Kolliter.dk -portalen er ikke berørt af indholdet af denne standardvejledning.“


4. „Oplysninger og rettigheder, der er anført i denne standardvejledning, gælder kun for købere – forbrugere.“


Bilag - Standardfortrydelsesformular 
(udfyld og indsend kun formularen, hvis du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende)

Meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten

adresse af portalens operatør

Jeg/vi meddeler herved (*), at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer:


Bestilt den (*)/modtaget den (*)


Forbrugerens/Forbrugernes navn og efternavn 


Forbrugerens/Forbrugernes adresse 


Forbrugerens/Forbrugernes underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)


Dato


(*) Det ikke relevante overstreges.
 

Indstilling af personlige oplysninger
Vi bruger cookiefiler til at tilpasse indholdet og annonceringen, levere sociale mediefunktioner og analysere deltagelse på vores web for individuelle brugere. Vi deler information om dit arbejde på nettet med vores partnere til sociale medier, annoncering og behandling af analyser i overensstemmelse med principper for behandling af persondatadokumenter. I en del "Indstilling af cookiefiler kan du indstille dine præferencer. Ved at bruge det accepterer du cookiefiler.